Тайлбар

Хадны сүг зураг бүтээх
Уран зургийн нэгэн төрөл болох принтингийг ашиглан слайд нь дээр хүүхдүүд хүссэн зургаа зуран цаасан дээр буулган авч явах нь их сонирхолтой байх болно. 

Бүртгүүлэх / Тасалбар захиалах
1.5 - 12 нас

Том хүн

0₮

Хүүхэд

5,000₮