Бүтээлч Бамбүү

Бид байгалиас заяасан төрмөл сониуч зан, бүтээлч сэтгэлгээг бага балчир наснаас нь дэмжих олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Хүүхэд бүрийг давтагдашгүй нэгэн байхыг нь аав ээжийнх нь хамтаар дэмжин хөгжүүлнэ.

Бид байгалиас заяасан төрмөл сониуч зан, бүтээлч сэтгэлгээг бага балчир наснаас нь дэмжих олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг.

Хүүхэд бүрийг давтагдашгүй нэгэн байхыг нь аав ээжийнх нь хамтаар дэмжин хөгжүүлнэ.

Гишүүнчлэл

Удахгүй болох арга хэмжээнүүд