Тайлбар

Дагалдаж ирэх чимэглэлүүдийн тусламжтайгаар хүүхэд өөрийн хүслээр шилэн бөмбөлгийг чимэглэж, гэрэлтүүлэх юм.

Бүртгүүлэх / Тасалбар захиалах
5 - 12 нас

Том хүн

0₮

Хүүхэд

28,000₮