2020 оны 12 сарын 12

Японы BTV телевизийн Mongolia Now нэвтрүүлгээр энэ удаад Монгол улс Улаанбаатар хот дах “Бүтээлч Бамбүү” төвийг онцлон үйл ажиллагаатай танилцлаа. Нэвтрүүлгээр Бүтээлч Бамбүү төвийн үүсгэн байгуулагч А. Уянга- тай ярилцаж яагаад энэхүү төвийг нээх болсон, хүүхдийг урлагаар дамжуулж хөгжүүлэх нь ямар ач холбогдолтой болох талаар ярилцлаа. Та бүхэн Mongolian Now нэвтрүүлгийг Creative bamboo youtube хуудаснаас үзэж Бүтээлч Бамбүү төвийн дэргэдэх Бамбүү театр болон бусад сургалт дугуйлангуудын хөтөлбөр үйл явцтай танилцаарай. 

https://www.youtube.com/watch?v=KeZdySpR7cM