Та бүхэнтэйгээ цоо шинэ цахим хичээлүүдээрээ уулзаж байгаад баяртай байна. Бид бүхэн танд Драмын хөтөлбөр, Иогын хөтөлбөр, Уран бүтээлчдийн дугуйлан болон Тогоочдын дугуйлан гэсэн 4 төрлийн анхан шатны цахим хичээлүүдийг хүргэж байна. Хүүхдүүдэд маань сонгон авсан хичээл нь үр өгөөжтэй, цагийг хөгжилтэй өнгөрүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна.

Та хүүхдийнхээ насыг сонгоно уу