Гар урлалын өрөөнд хүүхдүүд найз нөхөд , гэр бүлийнхнийхээ хамт гэртээ хийх боломжгүй гар доорх энгийн материалаас гадна сонин содон эд зүйлсийг ашиглан өөрсдийн бүтээлээ гараараа урлаж гэрлүүгээ авч явах боломжтой. Гар урлалууд нь манай театрын тухайн цаг үед явагдаж буй үйл ажиллагаатай холбоотой сэдвийн дагуу улирал бүр шинэчлэгдэж байдаг бөгөөд та хэдийд ч ирээд 15-30 минутанд нэг бүтээлээ урлаад аваад явах боломжтой.

Та хүүхдийнхээ насыг сонгоно уу